Γιατί το AIKIDO; AI = Αρμονία

Εξασκούμαστε στο AIKIDO για να πετύχουμε την Αρμονία. Την αρμονία στην προσωπική μας ενέργεια και μέσα απο εκεί στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας.

Πετυχαίνοντας την αρμονία αυτή μπορούμε όντως να ζούμε τη καθημερινότητα στο μέγιστο, να βλέπουμε οπτιμιστικά τις προκλήσεις της καθημερινότητας και να αποβάλλουμε το μη παραγωγικό άγχος.