ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

aikido-schedule
Αναλυτικά για την περίοδο 2019-2020

 

 
 

Aikido Ενηλίκων

Δευτέρα | Τετάρτη | Παρασκευή 09:30-10:30, 19:00-20:30

Τρίτη | Πέμπτη 20:00-21:30

Σάββατο 18:00-19:00

Aikido Εφηβικό

Τρίτη | Πέμπτη   19:00-20:00

Παρασκευή 19:00-20:30

Aikido Παιδικό

Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή  

17:00-18:00, 18:00-19:00

Iaido

Δευτέρα | Τετάρτη 07:00-09:00

Τρίτη | Πέμπτη | Παρασκευή 21:00-22:30