ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

aikido-schedule
Αναλυτικά για την περίοδο 2017-2018

 

 
 

Aikido ενηλίκων

Μικτό

Δευτέρα | Τετάρτη | Παρασκευή 09:30-10:30, 19:00-20:30

Τρίτη | Πέμπτη 19:00-20:30

Σάββατο 18:00-19:00

Όπλα

Τετάρτη 09:30-10:30, 19:00-20:30

Aikido παιδικό

5-8

Δευτέρα | Τετάρτη   17:00-18:00

9-14

Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή   18:00-19:00

Iaido

Δευτέρα | Τετάρτη 07:00-09:00

Τρίτη | Πέμπτη | Παρασκευή 21:00-22:30