ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

aikido-schedule
Αναλυτικά για την περίοδο 2022-2023Aikido Ενηλίκων

Δευτέρα | Τετάρτη | Παρασκευή 10:00-11:00, 20:00-21:00

Τρίτη | Πέμπτη 20:00-21:00

Σάββατο 18:00-19:00

Aikido Παιδικό

Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή

17:10-18:00, 18:00-19:00, 19:00-20:00

Iaido

Δευτέρα | Τετάρτη 07:00-09:00

Τρίτη | Πέμπτη | Παρασκευή 21:00-22:30