Ποιοί είναι οι άνθρωποι που είναι ιδανικοί για την ενασχόληση με αυτήν την τέχνη;

Ποιοί είναι οι άνθρωποι που είναι ιδανικοί για την ενασχόληση με αυτήν την τέχνη;

 

Εκείνοι που επιδεικνύουν προσωπικές αξίες που συνάδουν με αυτές της τέχνης:

abcde